Talentjob/welcome | Nejste přihlášen

Servodata - profesionální Value Added Distributor komponent a infrastruktury podnikových řešení se orientuje především na distribuci serverových technologií, řešení data storage v širším kontextu řízení životního cyklu dat, bezpečnostních technologií, softwarové infrastruktury včetně licenční správy a distribuci komponent pro oblast ukládání dat. Servodata jsou pro zákazníky, partnery i výrobce firmou, která je nositelem klíčové přidané hodnoty, nutné pro nalezení nejefektivnějších řešení při zpracování dat - dokonalých znalostí všech nejnovějších technologií a dlouholetých zkušeností při řešení rozsáhlých a složitých projektů.

Servodata působí na počítačovém trhu od roku 1991 a řadí se mezi 20 největších ICT společností na českém trhu. V centrále v Praze a v pobočkách v Olomouci, Bratislavě a Varšavě zaměstnává více než 80 zaměstnanců. Rozsahem svých služeb pokrývá středo a východoevropské trhy, Blízký východ a severní Afriku.

Více informací naleznete zde.

logo
David Vidlička
Distribution Division Dir.

Pan David Vidlička má ve společnosti  Servodata na starosti obchod na zahraničních trzích.


Otázka 1: Řekněte nám něco o náplni vaší práce.
 Pomalé připojení     Rychlé připojení
Otázka 2: Jaké jsou podle vás nejvhodnější osobnostní a profesní předpoklady pro zastávání této pozice ?
 Pomalé připojení     Rychlé připojení
Otázka 3: Jak dalece je důležitá znalost jazyků a jak jste si jej osvojil vy?
 Pomalé připojení     Rychlé připojení
Otázka 4: Čeho si na svém zaměstnavateli ceníte nejvíce a čím jste motivován ?
 Pomalé připojení     Rychlé připojení
Otázka 5: Co byste doporučil zájemcům o tuto práci z řad absolventů ?
 Pomalé připojení     Rychlé připojení


<< Zpět

 

VIP KLIENTI
Google Pagerank - talentjob.czGoogle Pagerank      S-Rank - talentjob.czS-Rank      JyxoRank - talentjob.czJyxoRank     
VIP
KLIENTI