Talentjob/welcome | Nejste přihlášen
1
Přístupů:
859616
VSTUP DO SYSTÉMU
login:

heslo:

Talentjob šetří čas
O systému
Jobs:
23
Registrovaných uživatelů:
201
Online:
RYCHLE HLEDEJ JOB
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních a citlivých údajů na těchto WWW stránkách za účelem mé prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Konkrétně se jedná o základní osobní údaje (jméno a příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, občanství, pohlaví, získané tituly), dále o podrobné informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, získaného vzdělání, současného stavu na trhu práce a získané dosavadní praxe, znalostí a dovedností, zdravotního stavu, představ a požadavků Vámi hledané práce a dalších souvisejících nepovinných položek.

Tento souhlas uděluji společnosti Employees Management Organization s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 55, IČO: 267 74 933, zapsané  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 92912, a to na dobu 2 let ode dne poslední aktualizace informací. 

VIP KLIENTI
Google Pagerank - talentjob.czGoogle Pagerank      S-Rank - talentjob.czS-Rank      JyxoRank - talentjob.czJyxoRank     
VIP
KLIENTI